Národní geopark

Železná hůrka

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Sopka na česko-bavorské hranici

V těsné blízkosti česko-bavorské hranice leží národní přírodní památka Železná hůrka, která byla vyhlášena na ochranu reliktu nejmladší české sopky. Vulkán tvoří nevelký pahorek na zlomové linii pronikající svory dyleňského krystalinika. Na téže struktuře leží i necelých 15 km vzdálená Komorní hůrka.

Ve staré lomové stěně jsou dobře patrné uloženiny dvou různých erupcí. V sypkém tufovém materiálu (tzv. tefra) převažuje olivinicko-nefelinická láva, méně jsou zastoupeny tzv. xenolity, tj. cizorodé úlomky krystalinického podloží, ultrabazik zemského pláště a magmatických krystalových vyloučenin.

Autorem prvního popisu Železné hůrky je J. W. Goethe, který ji navštívil při svém pobytu v Mariánských Lázních v roce 1823.

Od sopky vedou lesní pěšiny k altánu s pramenem kyselky v místě bývalé usedlosti Kyselecký Hamr. Na německé straně Neualbenreuth s proslulými termálními a radonovými lázněmi Sibyllenbad. Oblíbeným turistickým cílem je vesnický skanzen Doubrava s typickou ukázkou chebské lidové architektury. V hrázděném Rustlerově statku je soukromé vlastivědné muzeum.