Národní geopark

Bublák

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Přírodní vířivky v olšovém lese

Vývěry minerálních vod a plynného oxidu uhličitého v mokřadech podél říčky Plesná jsou nápadnými projevy přirozeného odplyňování Chebské pánve podél Hrzínského zlomu. Plyn probublávající vodou a bahnem je z 99 % tvořen oxidem uhličitým. Ve stopách bylo zjištěno mj. i helium, jehož izotopové složení se liší od vzdušného helia a svědčí o velké hloubce zdroje.

Celkové množství unikajícího oxidu uhličitého v západní části oherského riftu je odhadováno na více než 8 miliónů m3 ročně. Podle některých geologů se plyny uvolňují ze žhavého magmatu hromadícího se naspodu zemské kůry a představujícího potenciální nebezpečí sopečné erupce. Nejnovější geofyzikální výzkumy metodami seismické tomografie ale existenci magmatického krbu neprokázaly. Naopak se ukazuje, že juvenilní plyny unikají přímo z plastické astenosféry ve svrchním plášti podél hranic geotektonických domén a cestu vzhůru si hledají oslabenými zónami v zemské kůře.

Možným východiskem cesty je Hájský mlýn, rozsáhlá osamělá usedlost nově rekonstruovaná na penzion a rekreační zařízení.