Národní geopark

Bublák

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Přírodní vířivky v olšovém lese

Vývěry minerálních vod a plynného oxidu uhličitého v mokřadech podél říčky Plesná jsou nápadnými projevy přirozeného odplyňování Chebské pánve podél Hrzínského zlomu. Plyn probublávající vodou a bahnem je z 99 % tvořen oxidem uhličitým. Ve stopách bylo zjištěno mj. i helium, jehož izotopové složení se liší od vzdušného helia a svědčí o velké hloubce zdroje.

Celkové množství unikajícího oxidu uhličitého v západní části oherského riftu je odhadováno na více než 8 miliónů m3 ročně. Podle některých geologů se plyny uvolňují ze žhavého magmatu hromadícího se naspodu zemské kůry a představujícího potenciální nebezpečí sopečné erupce. Nejnovější geofyzikální výzkumy metodami seismické tomografie ale existenci magmatického krbu neprokázaly. Naopak se ukazuje, že juvenilní plyny unikají přímo z plastické astenosféry ve svrchním plášti podél hranic geotektonických domén a cestu vzhůru si hledají oslabenými zónami v zemské kůře.

Možným východiskem cesty je Hájský mlýn, rozsáhlá osamělá usedlost nově rekonstruovaná na penzion a rekreační zařízení.

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher