Národní geopark

Lítovská výsypka

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto P. Beran
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto P. Uhlík
Foto P. Uhlík

Umělá polopoušť

Lítovská výsypka v nejzápadnější části pánve je umístěna na katastrálních územích Habartov, Lítov a Horní Částkov. Nadmořská výška terénu činila původně 450–540 m, nyní po nasypání se zvýšila až na 570 m. Výsypka obsahuje 219,64 mil. m3 skrývkových hmot. Rekultivovaný prostor výsypky Lítov a vytěženého lomu Boden u Habartova zaujímá celkovou plochu 723 hektarů.

Naučná stezka o délce 2,2 km v prostoru mezi poutním místem Chlum Svaté Máří a budovanou rekreační zónou Habartov-Boden vede specifickým prostředím rekultivovaného odvalu hnědouhelné těžby. Na silně kyselých substrátech se jen velmi obtížně vytváří souvislý rostlinný pokryv a vzniká zcela specifické přírodní prostředí s nezvyklou flórou a faunou.