Národní geopark

Vysoká Pec

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Westernové městečko v železnorudném dole

Historický název Hochofen (Vysoká Pec) prozrazují železářský původ obce. Těžba železné rudy u Vysoké Pece je doložena v roce 1557. Nejvýznamnější důl Hieronymus (Jeroným) byl v provozu už před rokem 1602, těžba v něm probíhala do poloviny 19. století. Předmětem těžby byly skarnové rudy bohaté na magnetit. V místě dolu vznikla propadlina, jejíž kotlina je dnes využívána ke kulturním a sportovním akcím.

Křemennou žílu s obsahem hematitu (krevele) patrně sledovala i krátká štola ve stráni nad levým břehem Rudenského potoka.

Se stopami po důlní činnosti se v okolí setkáváme doslova na každém kroku. S nimi i s dalšími zajímavostmi seznamuje návštěvníky naučná trasa, která má 13 zastavení, délku 9 km a převýšení 200 m. Stezka je určena pěším turistům a náročnějším cyklistům na horských kolech.