Národní geopark

Dřenice

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Barevné sedimentární struktury a chebské vltavíny

Svislé stěny činné pískovny jsou názornou ukázkou statigrafie Chebské pánve a způsobu uložení vrstev. V posledním desetiletí pískovna proslula nálezy vltavínů, přírodních skel záhadného původu a velkého vědeckého významu.

Ložisko Dřenice je největším těženým ložiskem stavebních štěrkopísků v Chebské pánvi. Písky a písčité štěrky pestrých žlutých, okrových a rezavých barev a s charakteristickým křížovým zvrstvením vznikly v prostředí průtočného jezera a říčně-jezerních delt. Zklidnění sedimentace indukují četné jílové až prachové proplástky. Souvrství dosahuje na lokalitě mocnosti 10 až 20 m.

Pískovna je nejvýznamnější lokalitou vltavínů v Chebské pánvi. První kusy byly zjištěny v roce 1993 na plážích jesenické přehrady. Přestože jich od té doby bylo asi na 10 lokalitách nalezeno několik tisíc, stále jde o velkou vzácnost.

Vstup do těžebního prostoru je možný pouze po předchozím ohlášení a v doprovodu odpovědného pracovníka těžební organizace.