Národní geopark
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Photo by J. Tvrdý
Novinky
  • Vážení přátelé,
    dovolte nám, abychom Vás pozvali na tradiční Novoroční výstup k Homolce v Bečově nad Teplou, který se koná 1. ledna 2018 od 13:30 do 16:00 hod. Novoročních akcí je hodně, ale jen málokterá se koná již po 36.
    Akce je určena pro všechny, neboť jejím hlavním posláním je pozdravit se s přáteli, projít se krásnou krajinou Bečovska, ochutnat přímo na místě turistický svařáček a poznat krásy Karlovarského kraje, Bečovska a Česko-bavorského geoparku.
    Akce je zdarma, účastníci obdrží pamětní list a drobné občerstvení.
     

Česko-bavorský geopark - Geologický střed Evropy

Česko-bavorský geopark je
ukázkovým územím s projevy
stovky milionů let trvajících geologických
procesů

Podél významné struktury tzv. oherského prolomu
(riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější
oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější
geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let,
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný
tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále
lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky

Karlovarský kraj a geopark Egeria

Karlovarský kraj leží
v geoparku svojí velkou částí.

Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších
hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského
pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární
jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého
uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů,
výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální
prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je
chráněno jako přírodní a technické památky, největší

Geopark v Evropě

O zachování jedinečných geologických
oblastí se stará síť
Evropských geoparků UNESCO.

V Evropě se počet jejích členů od roku 2000 rozrostl
z původních čtyř na několik desítek. Vytvářením globální
sítě geoparků UNESCO se myšlenky geoparků
prosazují dále po celém světě.
Evropské geoparky představují jasně vymezené
oblasti se vzácnými geologickými fenomény, které
jsou esteticky působivé a mají vědeckou i vzdělávací
hodnotou. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu,