Národní geopark

Soos

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
photo
Foto J. Tvrdý

Za bahenními sopkami

Národní přírodní rezervace Hájek-Soos leží v mělké kotlině mezi Vonšovským a Sooským potokem severovýchodně od Františkových Lázní. Podlážková naučná stezka je přes kilometr dlouhá a má 9 zastavení. Její trasa vede po dně vyschlého slaného jezera, kde ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla několikametrová vrstva křemitého sedimentu - tzv. křemelinový štít.

Hlavním fenoménem rezervace jsou minerální prameny a vývěry plynného kysličníku uhličitého, tzv. mofety. Vývěry vypadají jako malé, zhruba půlmetrové krátery - z některých se sykotem uniká plyn, v jiných bublá voda a bahno (nepravé bahenní sopky). Za dešťů se zaplňují vodou, za mrazů kolem nich vznikají drúzy ledových krystalů, ledové pyramidy a sloupy. Za sucha pokrývají bizarní terén bahenní praskliny a žluté a bílé výkvěty minerálních solí.

V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste množství mokřadních a slanomilných rostlin. V areálu přilehlém k parkovišti se nachází přírodovědné muzeum, stanice pro záchranu živočichů a pavilon Jurský park.