Národní geopark

Jáchymov

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto P. Beran
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Kolébka světového hornictví

Historické centrum těžby nerostných surovin, kde byly položeny základy světového moderního hornictví, metalurgie, geologie a mineralogie. Ojedinělé lázně s prokazatelnými blahodárnými účinky na lidský organismus. Městská památková rezervace.

Seznámení s bohatou historií svého času po Praze druhého největšího města Českého království je nejlepší začít na Hornickém náměstí s budovami Královské mincovny (Jáchymovské muzeum), kostela Sv. Jáchyma (první evangelický kostel na světě) a renesanční Městské radnice. Nad nimi se tyčí těžní věž dolu Svornost, poblíž kterého se buduje hornický skanzen.

Pro veřejnost je zpřístupněna Štola č. 1. Prochází tudy i Naučná stezka Jáchymovské peklo, která vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora za podpory Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů. Stezka má délku 8,5 km a vede po žluté značce běžného turistického značení.