Národní geopark

Důl Jeroným

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Tajemný labyrint podzemního dolu

Národní kulturní památka Důl Jeroným je unikátní ukázkou hornické kultury a dovednosti našich předchůdců. V důlních prostorách z poloviny 16. století jsou zachovány komory, chodbice, odpočívadla, výstupky a charakteristické úspornými profily. V chodbách je dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem, v komorách jsou patrné stopy po sázení ohněm.

Důl Jeroným leží asi 1 km západně od bývalého Královského horního města Čistá (dříve též Město Litrbachy, Stadt Lauterbach), které bylo po druhé světové válce čsl. armádou zcela zlikvidováno.

Počátky hlubinného dolování cínu u Čisté jsou kladeny do 16. století. Důvodem orientace na nepoměrně nákladnější dobývání primárních rud bylo vyčerpání cínonosných rozsypů (rýžovišť) ve Slavkovském lese. Výnosy místních dolů však nebyly tak bohaté jako v blízkém Krásně, přesto archivní prameny uvádějí množství důlních děl, která dosud neumíme identifikovat a v terénu situovat.

Za celou dobu existence dolu bylo na ložisku vytěženo cca 500-700 tun cínu. V současné době probíhá rozsáhlá a finančně značně nákladná rekonstrukce dolu, který bude sloužit jako významný turistický cíl.