Národní geopark

Karlovy Vary

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Světoznámé lázně

Zřídelní struktura největších českých lázní je založena na tektonických liniích v granitech karlovarského žulového masivu. Voda vycházející na zemský povrch ve směsi s plynným CO2 má vysokou teplotu a unikátní chemické složení. Obsah rozpuštěných látek se v jednotlivých termálních pramenech téměř neliší, různá je teplota a obsah rozpuštěného oxidu uhličitého. Z velkého množství pramenů je jich 19 osvědčeno za přírodní léčivé zdroje podle lázeňského zákona. S karlovarskými prameny jsou organicky spjaty kolonádní stavby, pavilony a gloriety.

Jevem typickým pro karlovarské prameny je vznik tzv. vřídelního kamene. Tvoří ho minerál aragonitem (kosočtverečný uhličitan vápenatý) s příměsí oxidů železa a manganu, které mu dávají pestré zbarvení. Z vody se aragonit vylučuje v různých formách - nejznámější jsou páskované vřídlovce, kuličkovité hrachovce a sintrové krusty.