Národní geopark

Šindelová

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Kamenný hřib a železářská pec

Torzo železářské vysokopecní huti v Šindelové je kulturní památkou v oblasti, kde jsou počátky těžby a zpracování železných rud datovány do 14. století. Vysoká pec v Šindelové byla součástí železáren založených v roce 1839, kromě vysoké pece tvořily závod válcovny, kalírny a hamr. Parní stroj k pohonu mechanismů byl jedním z prvních v českých zemích. Za první světové války byl podnik jediným v monarchii, který vyráběl konzervářský plech a byly z něj všechny rakouské konzervy a různé zbrojní součástky.

Na návrší nad Šindelovou se nachází přírodní památka Kamenný hřib. Jde o bizarní uskupení balvanů vzniklé bez zásahu lidské ruky - přírodním zvětráváním žuly v kryogenních podmínkách v pleistocénu, s přispěním větrné abraze v subarktickém prostředí bez vegetace. Balvany jsou tvořeny porfyrickou biotitickou žulou karlovarského masivu.

Významným turistickým cílem je novoklasicistní lovecký zámeček Favorit v lesní oboře jižně od obce. Známá je i stanice Českého hydrometeorologického ústavu u domku č. p. 124.