Národní geopark

Horní Blatná – Vlčí jámy

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Cínové doly pod Blatenským vrchem

Naučná stezka z královského horního města Horní Blatná prochází starým cínovým revírem Konrád mezi Blatenským a Jelením vrchem. Zde byl jeden z největších a nejvýznamnějších dolů na cín ve střední části Krušných hor. Jeho význam je dán sjednocením drobných důlních děl do jediného komplexu, rozsáhlým a na tehdejší dobu velmi moderním způsobem průzkumu, otvírky a technického vybavení.

Voda pro pohon důlních zařízení a k transportu stavebního a palivového dříví byla přiváděna Blatenským příkopem. Tento 12 km dlouhý umělý kanál je napájen z říčky Černá, asi 2 kilometry západně od Božího Daru.

Po výstupu na Blatenský vrch s rozhlednou vede naučná stezka k roklím starých cínových dobývek Vlčí a Ledové jámy, které byly vyhlášeny za přírodní a kulturní památku.

Intenzivní těžba cínu probíhala na řadě dalších míst v širokém okolí. Její nevýraznější projevy jsou na nedaleké Sněžné hůrce (doly Zuzana, Svatý Duch a další).