Národní geopark

Staré Sedlo

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
Foto J. Tvrdý
Foto P. Uhlík
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Oleum a kaput mortum z údolí Ohře

Výskyty hnědého uhlí a kyzů v třetihorních sedimentech představují surovinovou základnu rozvoje průmyslu na Sokolovsku. Uhlí se zpočátku nepoužívalo jako palivo, ale jako chemická surovina. Roku 1573 je poprvé zmiňována existence minerálního závodu Svaté Trojice u Starého Sedla, nejstarší továrny na výrobu kamence, kyseliny sírové a zelené skalice v regionu. K těžbě suroviny a odvodnění dolů byla vyražena štola Jana Křtitele, která je dnes kulturní památkou.

V hlubokém a krajinářsky hodnotném údolí Ohře jsou významné geologické profily s pseudokrasovými jeskyněmi a paleontologická lokalita třetihorní flóry. Celkem je po obou stranách údolí známo přes dvě desítky skalních dutin, největší jeskyně Cikánka je přes 40 metrů dlouhá. Území je chráněno jako Přírodní památka Údolí Ohře.

Celé území přiléhá k cyklostezce z Lokte do Královského Poříčí, na kterou se dostanete po visuté lávce přes řeku Ohři.