Národní geopark

Přebuz

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Nerostné bohatství pod Čertovou horou

V okolí Přebuzi se rozkládá nejzápadnější z cínových revírů na české straně Krušných hor. Naposledy zde bylo dolování obnoveno za německé okupace. Odvaly byly zpracovávány ještě v 80. letech 20. století, v poslední době jsou rozváženy k opravám cest.

O rozsahu několik století trvajícího dolování svědčí pozůstatky důlního závodu Otto i tzv. pinky – mísovité až trychtýřovité prohlubně terénu, které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor nebo povrchovým dobýváním nerostů. Nejvíce jich najdeme v lesích na úpatí Čertovy hory, ze které se za dobrého počasí naskýtá vynikající panoramatický výhled do širokého okolí.

Přebuz je jádrem přírodního parku s horskými smrčinami, loukami a vrchovištními rašeliništi s reliktní květenou z doby ledové (Velké a Malé jeřábí jezero, Velký a malý močál, Přebuzské vřesoviště). V Přírodním parku Přebuz také leží nejvyšší vrchol okresu Sokolov, Špičák (990,8 m).