Národní geopark

Lom Družba

Archiv SUAS
Fotogalerie: 
Foto P. Beran
Foto P. Uhlík
Foto P. Uhlík
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Fascinující pohled do uhelného velkodolu

Vyhlídka u obce Pískový Vrch umožňuje pohled do uhelného lomu Družba. Z uhelné sloje Antonín těží lom kolem 2 miliónů tun uhlí ročně, získávány jsou také jílovce pro výrobu lehkého kameniva Liapor, jílové sorbenty a zeolity pro potřeby ekologických projektů. Pohled do lomu lemuje panoráma Krušných hor a továren ve Vřesové a Novém Sedle.

Ještě v polovině 20. století pracovaly na Sokolovsku desítky hlubinných a povrchových dolů. Hlubinné doly se postupně uzavíraly a jejich funkci převzala těžba povrchová. Ta kulminovala v roce 1983, kdy bylo vydobyto téměř 23 miliónů tun uhlí. Důlní činností je v revíru postiženo kolem 50 km2.