Národní geopark

Prameny

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý

Lázně duchů

Stará hornická obec Prameny byla založena ve 14. století na ložiskách stříbra a cínu. Na minerálních pramenech v okolí tu byly následně založeny lázně. V roce 1822 navštívil Prameny (Sangenberg) i Johann Wolfgang Goethe. V roce 1872 byla u obce postavena budova Alžbětiných lázní, ve kterých se k léčebným kúrám využívaly tři prameny - Rudolfův, Giselin a Vincentův. Na posledním z nich stál dřevěný pavilonek, jehož dezolátní stav dovršil pád stromu při orkánu Kyrill počátkem roku 2007. Dnešní obraz Pramenů je neradostný a skličující. Obec s obrovským turistickým potenciálem uprostřed chráněné krajinné oblasti tak čeká na svoje znovuzrození.

Mezi Prameny a Kladskou se nachází jedno z největších rýžovnických polí v zemi. Tvoří ho skupiny tzv. sejpů - rýžovnických kopečků, které navršili staří horníci při propírání cínonosných náplavů. Rýžování cínu probíhalo údajně již za starší doby bronzové, spolehlivě prokázáno je nicméně až od 9.–10. století.