Národní geopark

Komorní hůrka

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Nejmladší česká sopka u proslulých lázní

Národní přírodní památka Komorní hůrka leží v bezprostřední blízkosti Františkových Lázní. Jde o relikt jedné z nejmladších sopek v Čechách, činné ještě počátkem čtvrtohor. Poté, co ji významný přírodovědec Ignác Born popsal v roce 1773 jako vyhaslou sopku, stala se cílem exkurzí františkolázeňských hostů i vědeckých kapacit.

Komorní hůrka je kulturně-historicky významná lokalita, na které byl počátkem 19. století prováděn výzkum hrabětem Kašparem Šternberkem na popud Johanna Wolfganga Goetha.

Komorní hůrka patří spolu se Železnou hůrkou k nejmladším českým sopkám, jejichž vznik je datován v rozmezí 100-500 tisíc let. Většinu jejího tělesa tvoří sypké vulkanoklastické uloženiny, které byly v minulosti těženy pro stavební účely, mj. i na udržování parkových cest ve Františkových Lázních. Dnes je štěrkovna zatravněna a působí dojmem „kráteru“. Stala se významnou botanickou lokalitou, neboť v ní existuje specifické teplé a suché mikroklima. Nejzajímavějším rostlinným druhem je zde bezesporu vstavač obecný (kukačka, Orchis morio), který je silně ohroženým druhem české květeny