Národní geopark

Rotava

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Kamenné píšťaly v hlubokém lese

Přírodní památka Rotavské varhany byla vyhlášena na reliktu třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Stěna bývalého lomu se skládá z až 12 m vysokých, vějířovitě uspořádaných hranolů, které připomínají varhanní píšťaly. Sloupce vznikly v důsledku vnitřního pnutí při zmenšování objemu chladnoucího lávového proudu. Z čedičového vrcholku je nádherná panoramatická vyhlídce na Rotavu a široké okolí.

Lokalita je jedním ze zastavení plánované stezky za zajímavostmi v okolí Rotavy. Jsou jimi například kaolinové jámy nebo sluňáky – křemencové bloky, jedny z největších v republice. V Růžovém údolí nahlédneme do kaňonu Skřivánčího potoka se žulovými skalisky a profily, obřími hrnci a hmatatelnými důkazy o seismické aktivitě. O výskytu rudních ložisek se přesvědčíme u ústí široké průzkumné štoly.