Národní geopark

Nejdecká skála

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
photo
Foto J. Tvrdý
photo
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Nos pod hradní věží

Okolí města Nejdek se vyznačuje pestrou geologickou stavbou a četnými hornickými památkami. Je zde patrná vazba ložisek nerostných surovin (hlavně cínu, wolframu, železa a keramických surovin) na granity karlovarského (nejdecko-eibenstockého) masivu.

Hlavní pamětihodností města je románská Černá věž na žulovém ostrohu. Fantastický tvar Nejdecké skály - zvané též Knížecí nos - vznikl zvětráváním a odnosem měkčích částí horniny podél přirozených puklin, erozí vodním tokem Rolavy i lámáním kamene lidskou rukou. Skála je tvořena hrubozrnnou biotitickou žulou světle šedé až narůžovělé barvy.

Při své cestě ze saského Schneebergu do Karlových Varů v roce 1786 obdivoval skálu také Johann Wolfgang Goethe, který ji nakreslil. Dnes je na skále umístěna pamětní deska nejdeckému rodákovi Ignáci Sichelbarthovi (1708–1780), jezuitskému misionáři, hlavnímu dvornímu malíři a mandarínovi na císařském dvoře v Pekingu.