Národní geopark

Smraďoch

Foto J. Tvrdý
Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Najdete ho na dálku

Přírodní rezervace Smraďoch je zajímavé lesní vrchovištní rašeliniště vzdálené 5 km od Mariánských Lázní. Vzniklo na proplyněných vývěrech podzemních vod vázaných na zlomové linie ve skalním masivu mariánskolázeňského bazického komplexu.

Název lokality pochází od obsahu sirovodíku v plynných vývěrech. I když je koncentrace tohoto plynu velice nízká, jeho charakteristický zápach se line na velkou vzdálenost. Zatímco převládající oxid uhličitý je juvenilní, tj. pochází z nitra Země, sirovodík vzniká v za spolupůsobení sirných bakterií v redukčním prostředí rašeliniště blízko povrchu.

Rezervaci lze navštívit po naučné stezce, která vede v celé své délce po dřevěném povalovém chodníku. Stezka začíná u silnice z Mariánských Lázní do Pramenů, cca 200 m za bývalou lesní restaurací Nimrod. Malou zacházkou po modré turistické značce se dostaneme k prameni minerální vody Farská kyselka.