Národní geopark

Krásno

Fotogalerie: 
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý
Foto J. Tvrdý

Historické centrum cínového dolování

historické centrum cínového dolování

Město Krásno (něm. Schönfeld) vzniklo v místě staré hornické osady Drei Linden. Nejstarší dochované městské listiny pocházejí z let 1341 a 1355 - majitelé bečovského panství Slávek a Bořek z Rýzmburku v nich udělují vážné právo na cín a právo hornického soudu.

Turistickým centrem Krásna je areál dolu Vilém (kulturní památka) s hornickým muzeem, které je věnováno hornické minulostí bývalého královského horního města a jeho okolí (stopy po těžbě cínu, vodní příkop Dlouhé stoky) i přítomnosti (těžba živcové suroviny pro keramický průmysl). V areálu se zachovala těžní budova s věží, strojovna, budova úpravny rud, objekt dílen, vrátnice a trafostanice. Pod širým nebem je vybudována expozice kolejové dopravy používané v hnědouhelných povrchových lomech na Sokolovsku i v podzemí slavkovského revíru. Vstoupit lze i do ukázkové štoly o délce cca 40 m.

Výhled do okolí poskytuje vyhlídka na Vysokém kameni, geologicky význačné lokalitě na zlomové linii se starými důlními díly a výskyty vzácných minerálů, a především rozhledna na Krásenském vrchu (kulturní památka).