Národní geopark

Ostroh

Ostroh - kulturní památka

Hrad Seeberg na vysokém skalnatém ostrohu nad potokem (odtud jeho jméno) byl založen zřejmě již okolo roku 1200 jako sídlo ministeriálů příslušných k císařské falci v Chebu. Dnes je v hradním paláci instalována expozice slohového vývoje interiérů 19. století, od empíru až po Chippendale první čtvrtiny 20. století. V předhradí je zřízena expozice lidového stavitelství skanzenového typu ve kterém je otevřena expozice Život vesnického lidu severozápadních Čech.