Národní geopark

Cheb

Cheb - městská památková zóna

Důležité příhraniční město založené již v 11. století. Dominantu města tvoří hradní komplex, v současnosti provozován Krajským muzeem KK. V roce 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna.