Národní geopark

Teplá

Klášter Teplá - národní kulturní památka

Premonstrátský klášter Teplá byl založen ve 12. století. V současné době je možné v klášteře shlédnout dochovanou klášterní knihovnu, druhou největší v ČR.