Národní geopark

Loket

Loket - městská památková zóna

Město vzniklo za panování Václava I. z předhradí pevného královského hradu stejného jména s románskou rotundou. Hrad nabyl na významu zejména po roce 1230, kdy sem bylo přeneseno ze Sedlce sídlo krajského úřadu a tím i město Loket se povzneslo, protože hrad tvořil později spolu s městem jeden obranný celek.