Národní geopark

Národní geopark Egeria - celosvětově významné území mineralogických výzkumů

nn