Národní geopark

Karlovarský kraj a geopark Egeria

Karlovarský kraj leží
v geoparku svojí velkou částí.

Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších
hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského
pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární
jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého
uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů,
výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální
prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je
chráněno jako přírodní a technické památky, největší
plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský
les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely
světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola,
Johann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie
Curie-Sklodowská a další. V červnu 2010 se karlovarská
část stala Národním geoparkem Egeria.přeshraniční
spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu
regionu...

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher