Národní geopark

Karlovarský kraj a geopark Egeria

Karlovarský kraj leží
v geoparku svojí velkou částí.

Na jeho území jsou soustředěny výskyty nejrůznějších
hornin - od žul a rul přes vzácné relikty zemského
pláště až sopečné horniny a mocné sedimentární
jednotky. Geologickou pestrost podtrhují ložiska hnědého
uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů,
výskyty vzácných nerostů, jakož i nesčetné minerální
prameny a bizarní skalní útvary. Mnoho míst je
chráněno jako přírodní a technické památky, největší
plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský
les. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely
světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola,
Johann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie
Curie-Sklodowská a další. V červnu 2010 se karlovarská
část stala Národním geoparkem Egeria, přeshraniční
spoluprací a zvyšuje turistickou atraktivitu
regionu.