Národní geopark

Geologie

O geologii geoparku [časová škála]

 

Za neobyčejnou pestrost geologických útvarů, hornin i krajinných forem vděčí Česko-bavorský geopark své výjimečné poloze na několika významných švech evropského kontinentu.

 

 

Zonace variského pohoří, které vzniklo asi 400 až 320 milióny lety srážkou dvou prakontinentů.

 

Nejstarší šev vznikl před více než 300 milióny let při kolizi dvou prakontinentů. Severně od místa hlubokého vrtu KTB u bavorského Windischeschenbachu probíhá tzv. erbendorfská linie. Tato linie odděluje dvě základní geologické jednotky Českého masivu, saxothuringikum na severu (na obrázku ST) a moldanubikum na jihu (MO). Moldanubikum je starý kontinent, jehož horninové jednotky byly při variském vrásnění opětovně vtaženy do hry. Horniny saxothuringika vznikly převážně ze sedimentů a podloží staré oceánské pánve, která ležela severně od moldanubického kontinentu - Gondwany.