Národní geopark

Česko-bavorský geopark - Geologický střed Evropy

Česko-bavorský geopark je
ukázkovým územím s projevy
stovky milionů let trvajících geologických
procesů

Podél významné struktury tzv. oherského prolomu
(riftu). Tato příkopová propadlina je geologicky nejaktivnější
oblastí Českého masivu. Ačkoliv nejmohutnější
geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let,
přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný
tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále
lákají pozornost laiků i specialistů. Geologické jednotky
lemující prolom dokumentují přes 600 milionů let
starou historii Země a její neobyčejné nerostné bohatství.
Všechny tyto procesy daly tvář dnešní krajině,
která je naším domovem. Naučme se jí chápat!
Geopark v severozápadních Čechách a přilehlé části
Bavorska patří z geologického hlediska k unikátním
oblastem v evropském i světovém měřítku. Na území
Karlovarského kraje, Plzeňského kraje (Tachovsko) a
čtyř bavorských okresů (Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth,
Wunsiedel a Bayreuth) je geologická stavba
důležitým faktorem ekonomického a kulturního vývoje
lidské společnosti. Význam geologie je posilován
zpřístupňováním přírodních lokalit, naučných stezek
a muzejních expozic, budováním informačních center
a pořádáním tématických výstav, přednášek a kulturních
akcí. Geopark tak prohlubuje sounáležitost
s krajinou a poukazuje na zajímavosti, které často
nejsou veřejnosti známy. Významně tím podporuje
přeshraniční spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu
regionu...

valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher