National geopark

Projekt č. 307 - Žula a voda

  

V roce 2021 začalo Muzeum Sokolov realizovat projekt Žula a voda financovaný Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 . V rámci dotace by měly být zpřístupněny další prostory dolu Jeroným. Dále budou na území Česko-Bavorského Geoparku vytvořeny přeshraniční stezky informačně zaměřené na žulu (granit) a využití vody v krajině. Vznikne databáze lokalit zahrnující zajímavosti celého území Česko - Bavorského Geoparku. Dále budou na dané téma vydány informační publikace, které budou distribuovány na území Česko - Bavorského Geoparku, Národních Geoparků ČR i Německa a také v rámci Globálních geoparků, které jsou pod záštitou UNESCO. Hlavními partnery projektu jsou Česko-bavorský geopark, Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje, obec Planá a obec Flossenbürg. Dalšími partnery jsou němečtí partneři Montan-Stiftung Nordostbayern (Fichtelberg), GEO-Zentrum an der KTB e.V. (Tirschenreuth), GRANITZENTRUM Bayerischer Wald Betriebs GmbH (Hauzenberg) a z českých partnerů to jsou Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš p.o. a Městské Muzeum Františkovy Lázně. 

Celkové náklady činí 1 286 362 €.

Evropská unie se podílí 85 %.

Doba projektu: 01. 05. 2020 - 31. 12. 2022

 

https://europa.eu/european-union/index_cs

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/erdf/