National geopark

Geopark v Evropě

O zachování jedinečných geologických
oblastí se stará síť
Evropských geoparků UNESCO.

V Evropě se počet jejích členů od roku 2000 rozrostl
z původních čtyř na několik desítek. Vytvářením globální
sítě geoparků UNESCO se myšlenky geoparků
prosazují dále po celém světě.
Evropské geoparky představují jasně vymezené
oblasti se vzácnými geologickými fenomény, které
jsou esteticky působivé a mají vědeckou i vzdělávací
hodnotou. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu,
turistiku, vzdělávání a přitahují mezinárodní pozornost.
Věříme proto, že po Českém ráji se členem
rodiny Evropských geoparků v nejbližší době stane i
Česko-bavorský geopark.