Národní geopark

Hornická historie

Bohatá ložiska nerostných surovin byla intenzivně využívána už ve středověku.
Po těžbě hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů se zachovalo
velké množství hornických památek ohromného kulturního a historického významu.
Některé z nich jsou oblíbenými turistickými cíli, řada dalších zůstává prozatím veřejnosti nepřístupná.

 

Lokality:

Blatenský příkop, Blatenský vrch, Bludenské žilné pásmo,
Dlouhá stoka pod Krásenským vrchem, Dyleň - uranový důl,
Horní Luby, Horní Slavkov, Hřebečná, Jáchymov, Jelení hlava,
Jeroným – středověký cínový důl u Čisté, Kladruby, Krásno,
Křivce - Klášterský les, Lazurový vrch, Manganová žíla Marie Terezie,
Michalovy Hory, Mnichovské hadce

Nová Ves - těžba keramických jílů, Olovský revír pod Hartenberkem,
Osmosa u Božičan, Planá - štola Ondřej Šlik a hornické muzeum,
Pluhova štola, Prameny, Přebuz, Rolava, Rumělkové doly u Bezdružic,
Sejpy v Podlesí, Sněžná hůrka, Stříbrský rudní revír a hornický skanzen,
Svojšínské spility, Tisová - struskové odvaly, Trdlina, Vernéřovské doly,
Zlatý Kopec, Železářská pec v Šindelové.